بیماری آلزایمر

  • بیماری آلزایمر، علائم و درمان دارویی آن

    بیماری آلزایمر، علائم و درمان دارویی آن

    بیماری آلزایمر که یک بیماری عصب شناختی پیشرونده است کم کم حافظه، قدرت قضاوت، شناخت، یادگیری و در نهایت توانایی برای انجام وظایف یک فرد را از بین می برد. آلزایمر با تاثیر گذاشتن روی خلق و خو، تفکر و رفتار همچنین شخصیت و طبیعت و ذات کلی یک فرد، یک بار سنگین روی قربانیان بیماری و خانواده هایشان است.[ اطلاعات بیشتر ]