چطور دچار شکست عشقی نشویم؟ [فیلم]

چطور دچار شکست عشقی نشویم؟ [فیلم]

شکست عشقی و روابط بی سرانجام

 

 

 

یکی از دلایلی که باعث می شود دچار شکست عشقی شویم، این است که وقتی از کسی خوشمان میاد، در اوایل نسبت به طرف مقابل، احساس داریم. باید بگذاریم این احساسات تجربه شوند و حتماً انتظارات خودمان را بشناسیم و در مورد خواسته هایمان فکر کنیم. آشنا شدن ما اتفاقی است ولی برای داشتن روابط مستحکم و ادامه دار باید انتخابی باشد، همیشه به خواسته هایمان قبل از انتخاب بپردازیم، 

 

منبع: دکتر حمید محمدی فرود

عارف رضائى معتقد است : 5
عالى